MARAC 80/40 meter SSB Contest 2018

Datum :
Datum invullen!!!!!!!
Tijd :
18.00-18.30+18.31-19.00+19.01-19.30 UTC
Dus 3 x 30 minuten en men mag iedereen elke 30 minuten opnieuw werken.
Frequentie:
3.700 – 3.775 mHz, 7.050 – 7.100 mHz
Mode:
SSB
Klassen:
A=Leden zendamateurs
B=Niet ledenzendamateurs
C=SWL’s. Leden en niet leden
D=N Machtiginghouders leden
Uitwisselen:
Leden: RS+ lidnummer (b.v. 59 MA 100)
Leden van andere Navy clubs: RS+ lidnr.(bv 59 MF 500)
Niet leden: RS+ volgnummer (bv 59-001)
QSO punten:
Leden van Navy clubs 10 punten (MA, MF, BM, CA RN, IN, YO en FN)
Niet leden: 1 punt
Multipliers:
Elk gewerkt lid van de MARAC eenmalig per band.
Score:
Totaal aantal QSO punten x multipliers.

Voor de juiste gegevens van de  contest  manager raadpleeg de MARAC website.

Log naar:
Jan Kanon PA7X
Kanaalweg 103
1782 GE Den Helder
Nederland
E-mail:  jhkanon@gmail.com

Sluitings datum:
1-7-2018

Log inzendingen dienen vergezeld te gaan van een voorblad waarop minimaal de volgende gegevens vermeld dienen te staan:
Call, Naam en adres (navy nummer)
Klasse
Gebruikte antenne en uitgangsvermogen
Punten berekening
Ondertekend “FAIRPLAY statement”

De nummer 1 van elke klasse ontvangt een standaard met daarin uw call gegraveerd.
Bij tenminste 5 inzenders per klasse ontvangt ook de nummer 2 een standaard en bij 10 of meer inzendingen ook de nummer 3.

Den Helder 20-2-2018
De voorzitter
Jan Kanon PA7X MA 38

Resultaten MARAC  80 + 40 m SSB Contest 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *