MARAC 144-146 MHz Contest 2018

Datum           : Dinsdag 20 November 2018.
Tijd                : 19.00-20.30 UTC (20.00-21.30LT)
Frequentie    : 144-145.590 Mhz
Mode             : CW-SSB-FM
Klassen         : A=Leden zendamateurs
.                      : B =Niet leden zendamateurs
.                      : C=SWL. Leden en niet leden
Uitwisselen  : Leden:RS+lid nummer.(bv 5.9.MA100)
.                      : Leden van andere Navy clubs: RS+lid nummer (bv 59 BM ,MF, CA,
.                        RN,IN, YO, FN 100)
.                      : Niet leden :RS+volgnummer (bv 59-001)
QSO punten : Leden van de MARAC 5 punten
.                      : Leden van andere Navy clubs 3 punten
.                      : Niet leden 1 punt
.                      : Club stations 10 punten
.                      : PI4MRC, DL0MF, DL0MFS, DK0DW,OE6XMF,ON4BRN
Multipliers   : Elk gewerkt lid van de MARAC 1 maal + 1 multiplier voor inzenden log.
Score             : Totaal aantal QSO punten x multipliers

Men kan een station per mode 1x opvoeren, dus totaal 3x.(1x CW, 1x FM en 1x SSB)
LOG naar : Jan Kanon PA7X
.                    Kanaalweg 103
.                    1782 GE Den Helder
E-MAIL : jhkanon@gmail.com  
Sluitings datum : 12-12-2018.

Log inzendingen dienen vergezeld te gaan van een voorblad waarop minimaal de volgende gegevens vermeld dienen te staan:
Call, Naam en adres
Klasse
Gebruikte antenne en uitgangsvermogen
Punten berekening
Ondertekend “FAIRPLAY statement”

De nummer 1 van elke klasse ontvang een standaard met daarin uw call gegraveerd.
Bij tenminste 5 inzenders per klasse ontvangt ook de nummer 2 een standaard en bij 10 of meer inzenders ook de nummer 3.

Wilt u een herinneringsvaantje ontvangen,dan dient u een SASE (een aan u zelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe) bij u log mee te sturen. U ontvangt dan tevens een uitslagen lijst.

Den Helder 20-2-2018
Voorzitter Jan Kanon PA7X MA 38

Resultaten MARAC 144-146 MHz Contest 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *