Banner

Banner 1

Wapen Koopvaardij                                                                                                                                       Nieuw Logo

De lijfspreuk van de MARAC is:   

MARE VINCULUM NOSTRUM

De zee is onze band.

 

Wat betekent MARAC?


MARAC staat voor Marine Radio Amateur Club.

Deze club bestaat uit leden die:

 1. Radio-amateur zijn;
 2. Actief in dienst zijn van de Koninklijke Marine of in actieve dienst zijn geweest van de Koninklijke Marine, hetzij als militair, hetzij als burger.
 3. In dienstbetrekking zijn van de Nederlandse Koopvaardij of in dienstbetrekking zijn geweest van de Nederlandse Koopvaardij. (Punt c geldt met ingang van 1 oktober 1991).

Buitengewone leden kunnen zijn:

 1. Radioamateurstations voor onderwijsdoeleinden binnen de Koninklijke Marine.
 2. Radioamateurstations voor onderwijsdoeleinden binnen of ten dienste van de Nederlandse Koopvaardij. (Punt b geldt met ingang van 1 juni 2013).
 3. Clubstations van zusterverenigingen.
 4. Leden van zusterverenigingen die als militair of burger in dienst zijn of zijn geweest van een bondgenootschappelijke zeemacht.
      

Wat is het DOEL?

 1. De band die bij het Marine personeel altijd aanwezig is via de Radio hobby te bestendigen.
 2. Het kontakt onderhouden tussen Marine- en Koopvaardij personeel via deze Radio hobby.
 3. Elkaar behulpzaam zijn bij technische of andere problemen.
 4. Het uitwisselen van gegevens, de Hobby betreffende, met andere Maritieme Clubs, zoals de RNARS, de MF, de MFCA, de INORC, etc.
   

Voelt U zich aangetrokken tot onze vereniging vul dan een mail in met de gegevens die kunt vinden in ons menu item "Inschijven als lid - Contact"


U bent van harte welkom.

 

Make a signal

Make a Signal