Banner

Banner 1

Wapen Koopvaardij   Eerste lesdag Morse Academy    Nieuw Logo

 

Het enthousiasme voor de academy overtrof onze verwachting, en met twee volle groepen gaan we van start. De eerste groep – de zaterdaggroep – had zijn vuurdoop op 5 november, de zondaggroep volgt op zondag de 13e. Elke twee weken zal elke groep een les op locatie krijgen, met praktijk (seinen, opnemen) en theorie (geschiedenis, techniek, etc.).

Op zaterdag 5 november 2022 is gestart met het continueren van ons Historisch Cultureel Erfgoed middels een morse cursus die binnen een jaar een flink aantal (meest) zendamateurs gaat opleiden tot ‘The true art of beating brass’. Hiervoor zijn een 6-tal ex Radio Officieren aangezocht om hun morse seinen/opnemen ervaringen met de cursisten te delen, gelardeerd met een aantal additionele modules zoals de Morse Geschiedenis, Seinsleutels, Operating Practice, Techniek en Morse alsmede CW Contesting’. Voorwaar een pracht/uniek programma, waarbij de Morse Academie volledige medewerking heeft verkregen van Westcord, om dit aan boord van het historisch passagiersschip ‘ss Rotterdam’ te mogen bewerkstelligen.

Het ‘startschot’ vond plaats in de zaal ‘Trinidad’, welke voorzien is van alle benodigdheden om de cursisten alle concentratie te geven om deze lastige materie op een gedegen manier zich eigen te maken. Hiervoor wordt de z.g. Koch, in combinatie met de Farnsworth methode gehanteerd, die in aanvang best pittig is omdat de morsetekens met een behoorlijk tempo, maar met ruime tussenpozes worden gepresenteerd.

Vooraf werden de cursisten voorzien van een prachtige syllabus die ruimhartig was samengesteld en een ‘Tien met een griffel’ verdient. Voorts werd het rooster voor de komende maanden overhandigd, alsmede de lessen voortgang van het ‘onsterfelijk alfabet’.

Leslokaal 1ste dag

Het lokaal is er klaar voor, Frits PA3FD beziet het goedkeurend

Na een voortreffelijke introductie door onze Fred, volgde een leuke voorstelronde waarbij ieder zijn eigen verhaal summier kwijt kon en de aanwezige docenten zich ook even konden presenteren.

Daarna volgde een kennismaking met de eerste zes (morse)tekens, die aanvankelijk individueel 10 x werden gepresenteerd.  Daarop volgden dezelfde zes tekens ‘at random’ met een snelheid van 18 wpm en een tussenruimte van 5.  De docenten kregen de indruk dat de cursisten hier in aanvang toch wel flink wat moeite mee hadden. Met uitzondering van een enkeling, die reeds wat ervaring met morse had, bleek de meerderheid toch flink onder de 50% goed te zitten. Voorwaar geen verrassing. Na repeteren van de tekens in sets van 2 met een zelfde snelheid, ging het alras beter, en kregen de cursisten er meer vertrouwen in. Alles werd middels een ‘schrijfhout’ aan het papier toevertrouwd zodat men later kon controleren waar de foutjes zaten. 

Start 1ste dag

Fred, PA3FK, legt het uit

Uiteraard vereist deze cursus de uiterste inzet van de cursisten, hetgeen tevens inhoudt dat er thuis dagelijks zo’n 20 minuten zal moeten worden geoefend t.e. de tekens (combinaties van punten en strepen) als audio geluid te kunnen herkennen en onderscheiden.

Frits (onze oudste, doch fiere docent; zie foto boven) legde tijdens de korte pauze nog even uit vooral nog niet met seinen te beginnen alvorens men alle tekens (totaal 41 stuks) zich eigen heeft gemaakt. De kans dat men zich een verkeerde seinmethode aanleert is n.l. niet denkbeeldig. Dit wordt na 10 opneemlessen verder aan de orde gesteld. Ook zou Frits de ‘Geschiedenis van Morse’ een vervolg geven in een aparte module, nu onze Bert zich nog even in de lappenmand bevindt. 

Fred en Dick doceerden in begrijpelijke taal, stelden een ieder op z’n gemak en gaven een zeer ervaren indruk. 

De ter beschikking gestelde zaal was dik voor elkaar, evenals de koffie en de dorstlessers die door een charmante dame werden gebracht. Ook bleek de techniek ons niet in de steek te laten en kon door elke cursist een meegebrachte koptelefoon op de PI4HAL kastjes worden geprikt t.e. een goede concentratie te bewerkstelligen. Middels de Westcord apparatuur zoals een TV en HDMI kabel kon het laptop-scherm groots worden gepresenteerd, tevens ondersteund door een stel duidelijke luidsprekers. Kortom, een zeer gedenkwaardige en professionele eerste les in een informele sfeer, die ongetwijfeld een prima vervolg gaat krijgen. 

1ste Les

Opperste concentratie bij de deelnemers

Behalve het zich eigen maken van de morsetekens en kennis te nemen van voor (meest) zendamateurs interessante lectuur en beeldmateriaal, hoopt de Morse Academy de cursisten uiteindelijk op te leiden tot deelname aan een door het AT (Agentschap Telecom) goedgekeurd examen ten einde de toevoeging ‘CW Included’ op hun registratiekaart te verkrijgen.

De MA is met 2 ‘beginners’ klassen van elk 10-12 personen en 1 ‘gevorderde’ klas met 6 deelnemers gestart, waarbij er om de 14 dagen wisselend per klas in de weekenden wordt les gegeven, hetgeen inhoudt dat praktisch elke week de Morse Academie zich gedurende een zaterdag of zondag aan boord van het ‘ss Rotterdam’ zal bevinden. De MA maakt daarbij dankbaar gebruik van de welwillende medewerking van Westcord en hun staff, die het de MA mogelijk maakt om van de geweldige en unieke entourage te mogen profiteren.

Overigens is de MA opgezet zonder enig winstbejag, maar puur uit enthousiasme en om het geweldig Historisch Cultureel Erfgoed nog meer in-/aanvulling te geven. Het morsealfabet is niet voor niets ‘onsterfelijk’.