MARAC-NL

De lijfspreuk van de MARAC is:
MARE VINCULUM NOSTRUM
De zee is onze band.

Englis flagEnglish version

Wat betekent MARAC?
MARAC staat voor Marine Radio Amateur Club.

Deze club bestaat uit leden die:
a. Radio-amateur zijn;
b. Actief in dienst zijn van de Koninklijke Marine of in actieve dienst zijn geweest van de Koninklijke Marine, hetzij als militair, hetzij als burger.
c. In dienstbetrekking zijn van de Nederlandse Koopvaardij of in dienstbetrekking zijn geweest van de Nederlandse Koopvaardij. (Punt c geldt met ingang van 1 oktober 1991).

Buitengewone leden kunnen zijn:
a. Radioamateurstations voor onderwijsdoeleinden binnen de Koninklijke Marine.
b. Radioamateurstations voor onderwijsdoeleinden binnen of ten dienste van de Nederlandse Koopvaardij. (Punt b geldt met ingang van 1 juni 2013).
c. Clubstations van zusterverenigingen.
d. Leden van zusterverenigingen die als militair of burger in dienst zijn of zijn geweest van een bondgenootschappelijke zeemacht.

Wat is het DOEL?
a.De band die bij het Marine personeel altijd aanwezig is via de Radio hobby te bestendigen.
b.Het kontakt onderhouden tussen Marine- en Koopvaardij personeel via deze Radio hobby.
c.Elkaar behulpzaam zijn bij technische of andere problemen.
d.Het uitwisselen van gegevens, de Hobby betreffende, met andere Maritieme Clubs, zoals de RNARS, de MF, de MFCA, de INORC, etc.
Voelt u zich tot deze club aangetrokken, aarzel dan niet om het inschrijfformulier in te vullen en af te geven aan of op te sturen naar één van de te noemen adressen.
U bent van harte welkom.

Make a signal   Make a signal.
Voorlichtingsfilm Koninklijke Marine jaren 60.