Apparatuur

Hieronder een kleine opsomming van de radio apparatuur en de gebruikte rand apparatuur aan boord. Als u op de foto klikt opent zich een nieuw venster met een grotere foto, waardoor er meer details zichtbaar zijn.

VHF Marifoon Sailor RT 144B. Deze werd gebruikt voor het civiele radioverkeer tussen schepen en de haven autoriteiten.
Dit werd gewoon in klare taal gedaan. In de diverse nautische boekwerken kon opgezocht worden op welk kanaal het havenkantoor te bereiken was. Sailor komt uit Denemarken

Racal RA 17L. Deze ontvanger werd gebruikt voor de ontvangst van de berichten via de kortegolf frequenties. Het signaal werd doorgezet naar een crypto apparaat waar het werd ontcijfert. De Racal was voor die tijd een hele stabiele ontvanger dankzij de zg. Wadley Loop wat voor die tijd een baanbrekend concept was. Racal komt uit Engeland.

JASON KWR37. Dit crypto ontcijfer apparaat werd gebruikt om het versleutelde telex signaal afkomstig van de Racal RA17L ontvanger te ontcijferen. Het is een crypto apparaat wat binnen NATO werd gebruikt zodat het de diverse versleutelingen de baas kon. Achter de brede klep met het sleuteltje werd een soort girobetaalkaart gelegd met gaatjes, het gaatjes patroon bepaalde  de sleutel. Deze wisselde elke 24 uur.

ORESTES KW-7. Dit crypto vercijfer en ontcijfer apparaat werd gebruikt voor verseuteld telex verkeer tussen schepen onderling maar ook om berichten naar de wal te versturen. Achter de klep zat een blok met draadjes en stekkertjes welke elke 24 uur veranderde, dit was wel een secuur werkje wat met de hand ingesteld moest worden, dus één stekkertje verkeerd en je had geen verbinding. Er waren uiteraard meer dan 2 blokken aan boord zodat je altijd voor de wisseling een blok klaar had en één blok spare mocht de verbinding niet lukken.

Dit is een complete set van der Heem HZO 01/00 kortegolf zendontvanger. Hiermee kon een klaretaal spraak, of een vercijferde telex verbinding mee gevoerd worden met andere schepen en wal stations. Buiten de set zelf was er nog een set die alleen uit een ontvanger bestond. De apparatuur was van puur Nederlandse makelij.

De AN/URA17 bestond uit twee CV483-01 frequency shift converters uit de USA. Hierdoor was het mogelijk om twee ontvangers aan te sluiten en zo twee verschillende frequenties voor de berichten aan te bieden. Het systeem koos het sterkste signaal wat naar de  telex ging, waardoor de kans verkleinde om tijdens de ontvangst bagger tussen de leesbare tekst te krijgen. Deze wijze van ontvangen heette Diversity reception.

Dit is de Sagem TX20 teletype schrijver uit Frankrijk, een telex die de ontcijferde berichten uitprintte, en waar ook het te versturen berichtenverkeer op werd uitgetikt. Tijdens het uittikken van het bericht werd er een ponsband gemaakt die dan door de ponsband reader werd gelezen, dit ging vrij snel zodat het bericht ook snel werd verzonden (met wel 75 baud!!!).

Dit is de Siemens T1000 T telex, en is sinds kort ook aan boord, deze heeft nagenoeg dezelfde functionaliteiten als de Sagem TX20.  En kan dus ook lokaal gebruikt worden om de berichten uit te typen. Het is mij niet bekend of dit type telex ook daadwerkelijk op de Dokkum klasse is gebruikt.

Dit is de Siemens T100 telex welke puur mechanisch is, en één enkele baud snelheid aankan. Dit werd via tandwielen ingesteld. In tegenstelling tot de T1000 en de Sagem TX20 welke verschillende baud snelheden aankon. De T100 maakt aanzienlijk meer geluid dan de beide andere telexen tesamen hi..!

De Racal MA179B Preselector werd tussen het ontvangstantenne systeem en de ontvangers gebruikt. Hierdoor werden de ontvangers beschermt tegen het zendsignaal en werd de ontvangst van bijvoorbeeld het telex berichten verkeer niet verstoort door het eigen uitgezonden signaal. De korte-golf zenders hadden een vermogen van 100W.

De Racal RA-137b lf/mf frequentie converter werd gebruikt om de ontvangst van lagere frequentiebanden door de RA17L ontvanger mogelijk te maken. Aan boord is er één werkend exemplaar aanwezig. Er wordt bekeken of we de RA-137b ook daadwerkelijk gaan gebruiken.