BALV Marac-Radio 26-03-2022

Bijzondere Algemene Ledenvergadering Marac-Radio

Uitnodiging:


Bijzondere Algemene Leden Vergadering van de MARAC d.d. Zaterdag 26 maart 2022.
Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van de MARAC.

De Agenda is als volgt:

Koffie met cake vanaf 11.00 uur.
Aanvang: 11.30 uur.


Presentielijst bij binnenkomst invullen.
Tijdens de pauze zullen er broodjes en soep geserveerd worden.


ADRES:

Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk – ingang Achterweg
Dit is een Bloementeeltbedrijf.
U bereikt dit adres makkelijk via de N206 tussen Noordwijk en Katwijk, afrit
Rijnsburg/Katwijk-Noord, waarna u een klein stukje richting Noordwijk rijdt.Ook
met Openbaar vervoer is dit adres te bereiken. Link Map Google
Telefoonnummer: Hans PC4E : 06-23581546


Voor aanvang van de vergadering worden er 2 liefhebbers gevraagd om i.s.m. de
penningmeester, de kascontrole uit te voeren.
Ook zal er voor aanvang aan de aanwezige leden instemming gevraagd worden
dat, Gerard PA3DKZ MA-002 als notulist en Hans PC4E MA-031 als voorzitter,
tijdens deze vergadering optreden.
Kandidaat bestuursleden dienen zich voor aanvang van de vergadering te melden.


Inleiding, voorafgaande aan de vergadering door Gerard PA3DKZ MA-002.

AGENDA:


1. Opening en gedenken overleden MARAC-leden.
Dirk Rog PA3DCQ, Peter Nieuwenburg PD2PN, Remy v.d. Sande PA0SAN.
2. Vaststellen agenda met kennisgeving afwezige leden.
3. Bestuursverkiezing:
Onverwacht, plotseling en tussentijds afgetreden, Jan Kanon PA7X ma-038.
Onverwacht, plotseling en tussentijds afgetreden, Ruud Hoogerhuis PD2RH
ma-484.
Secretaris Peter Nieuwenburg PD2PN ma-199, overleden.
Penningmeester Hans van Leijden PE2HVL ma-482, niet herkiesbaar.
Algemeen bestuurslid Fred Beij PA7FB, ma-115, aftredend, niet herkiesbaar.
PAUZE (soep en broodjes worden geserveerd)
4. Verslag redactie Marinade, ledenlijst, rondeleider CW.
5. Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing kascontrolecommissie voor de ALV 2023.
6. Verslag penningmeester,
Begroting 2022/2023 door de penningmeester.
7. Rondvraag.
8. Sluiting. (met verrassing)


Gerard PA3DKZ ma-002
Hans PC4E ma-031

Dit bericht is geplaatst in Laatste nieuws. Bookmark de permalink.