De MARAC

Hoe de MARAC ontstond….
Door : Johan PA2E

Englis flag

English version

De oorsprong van de MARAC, de Marine Radio Amateur Club, ligt op de Operationele School van de Koninklijke Marine te Den Helder. Met de sluiting van de Verbindingsschool (VBS) te Amsterdam in 1976 werden alle opleidingen voor verbindingspersoneel overgebracht naar de Operationele School. Tevens werd de Verbindingsdienst geïntegreerd in de Operationele Dienst. Ook het radio amateurstation PI1KM verhuisde mee naar Den Helder en kreeg daarna enige tijd de nieuwe roepnaam PI5KOM.

QSL_kaart_PI1KM_Voorzijde

 

PI1KM

 

Scite et Cito

 

In het midden van de tachtiger jaren troffen Henk/PA3CVU (SK) en Gerard/PA3DKZ elkaar regelmatig tijdens de lunchpauzes in het amateurstation van de school. Beiden waren lid van de RNARS, de Royal Naval Amateur Radio Society. In dit amateurstation ontstond het idee om een Nederlandse club op te richten naar het voorbeeld van de RNARS en de Duitse MF-Runde. De leden zouden radio-amateurs zijn die op een of andere manier in relatie stonden of nog steeds staan met de Koninklijke Marine. Niet uitsluitend voor mensen uit de verbindingsdienst maar voor alle geledingen binnen de Marine. Henk zorgde voor plaatsing van een oproep in ELECTRON en CQ-PA en Gerard wilde meewerken als er voldoende reacties op deze oproep zouden binnenkomen. Binnen een maand werden er meer dan zestig positieve reacties ontvangen. Met deze basis werd de MARAC op 1 juni 1985 opgericht.

MARAC oprichting

Oprichtingsvergadering in Den Haag V.l.nr. Rens/PA0PBC (SK), Henk/PA3CVU (SK), Gerard/PA3DKZ, Cees/PD0OFP (SK)

 

Nu kon het echte werk beginnen. Er kwam een ontwerp voor statuten en men was het er over eens dat er bindmiddelen moesten komen om de vereniging, met leden door het hele land, bij elkaar te houden. Het houden van wekelijkse rondes, zowel op HF als op VHF lag voor de hand. Tevens zou een clubblad moeten verschijnen. Voor dit clubblad werd door Gerard de naam MARINADE voorgesteld. De gedachte hierachter was dat marinade als smaakmaker fungeert en dus de MARINADE de smaakmaker voor de vereniging zou zijn. Daarbij is ook het begrip MARINE herkenbaar.Het eerste bestuur ten tijde van de in Den Haag gehouden oprichtingsvergadering bestond uit Henk Vossen/PA3CVU als voorzitter, Gerard van der Voort/PA3DKZ als secretaris en redacteur van het clubblad MARINADE, Rens Feenstra/PA0PBC als penningmeester, Cees van Leeuwen/PD0OFP en Derk van de Bent/PA1D (voorheen PA3AYS) als leden. Helaas zijn een aantal van deze “mannen van het eerste uur” niet meer in leven.

Een award moest er natuurlijk ook komen. Door Henk en Gerard is na veel denkwerk en knutselen een ontwerp gemaakt. Zij waren het er over eens dat alle onderdelen van de Marine door hun wapens moesten worden vertegenwoordigd. Met enige inbreng van de sponsor, een welbekende brouwerij, is het MARAC AWARD dan geworden zoals we het nu kennen. Willem de Bode/PD0NUY werd bereid gevonden om op te treden als award-manager. Willem was zelf een fervent verzamelaar van awards en zette zich enthousiast in voor de promotie. Binnen korte tijd was het MARAC Award dan ook bekend in binnen- en buitenland.

De eerste jaren van de MARAC waren best turbulent te noemen. Het toelaten van (ex)koopvaardijers is een aantal jaren een heet hangijzer geweest tijdens de jaarvergaderingen. Het is in deze ook opmerkelijk om te zien dat er snel een verwijdering ontstond tussen het ‘Helderse” deel van de MARAC en een deel van de leden uit de regio Dordrecht-Gouda-Den Haag. De invloed van de “Helderse” marine en de “Haagse” marine werd sterk gevoeld. De spreekwoordelijke en denkbeeldige afstand tussen de operationele marine en de bureau afdelingen van de marine was ook hier merkbaar. Met name in de discussie over de mogelijke toetreding van (ex)koopvaardijers werd deze scheiding erg duidelijk. Een groep leden uit de Haagse regio was fel tegen, terwijl de leden uit de regio Den Helder een veel gematigder standpunt innamen.

De toenmalige secretaris heeft, uit oogpunt van geschiedkundige interesse, de relatie marine-koopvaardij destijds onderzocht en kon niet anders dan tot de conclusie komen dat er alle reden was om (ex)koopvaardijers toe te laten tot de MARAC. Dit is uiteindelijk ook gebeurd. Met deze verruiming van de toelatingseisen is lidmaatschap van de MARAC opengesteld voor zowel Nederlandse als buitenlandse (ex)marinemensen en (ex)koopvaardijers.

VBSRadio Holland

 

 

 

 

Bewerkt door :
DirkPA3DCQ

2 reacties op De MARAC

  1. Peet van Dijk schreef:

    24 sep ’79 opgekomen, EMV en NBCD-school, hierna volledige EVO SNRT gedaan op de VBS te A’dam. Tevens nog klassen na mij. Misschien was de intentie er in 1976 om de VBS te sluiten, maar dit heeft zeker tot ver in 1980 geduurd

  2. Paul Joosten schreef:

    In 1985 kwam in maandenlang twee dagen in de week bij de Opschool als deel van mijn opleiding voor SVO. Uiteraard bracht ik de lunchpauzes dan door in de shack van PI5KOM. Het is dan ook geen toeval dit ik (toen nog als PE1CTR, later PB0AHQ en PA3FDQ, inmiddels PA5UL) een heel laag lidmaatschapsnummer heb.

    Leuke anekdote: meestal kon je zo overdag alleen Italianen en Russen werken. Dat gebeurde dan ook veel. In het vijfde lesuur kreeg ik een lesje dreigingsherkenning. Drie van de behandelde Soviet schepen bleken vernoemd naar steden waar ik zojuist QSO’s mee had gehad. De instructeur ging helemaal ballistisch toen ik dat vertelde. Hoe ik het in mijn zieke hersens haalde om vanuit de Opschool contact te leggen met de vijand? De MARID kwam er zelfs aan te pas. Gelukkig wisten die wèl dat een amateur QSO volmaakt onschuldig was…

    73 de Paul PA5UL MARAC#005 RNARS#3302 ARMI#268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *